ІТ Коледж

Місія коледжу полягає у створенні освітнього середовища, яке сприяє розвитку лідерів в аспекті суспільних цінностей та культурних сенсів завдяки високоякісній освіті, враховуючи потреби ринку. Для нас важливо підтримувати формування національно свідомої особистості і надавати можливості служити людям та суспільству. Спільнота коледжу прагне стати центром інновацій у царині інформаційних технологій, здатною створювати та інтегрувати їх у різні галузі економіки. Ми формуємо кваліфікованих фахівців нової генерації, розвиваємо їх критичне та творче мислення, технічні навички та готовність до навчання впродовж життя.


Наша візія – стати передовим освітнім хабом, який об'єднує студентів, освітян, роботодавців та державні інституції для створення новаторських рішень у професійній діяльності, де кожен здобувач освіти зможе розвивати власні можливості та творчий потенціал, отримати якісне навчання, бути підготовленим до викликів цифрової епохи та застосування передових технологій у подальшій кар’єрі.


Мета освітнього процесу: реалізація особистісного потенціалу здобувача освіти, розвитку його творчих (креативних) та інноваційних здібностей, задоволення потреб економіки та суспільства в компетентних фахівцях, конкурентоздатних на національному та міжнародному ринках праці.


Завдання освітнього процесу:
1) забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту;
2) провадження освітньої діяльності, яка забезпечує формування у здобувачів освіти компетентностей та досягнення ними результатів навчання, передбачених стандартами освіти та відповідними освітньо-професійними програмами;
3) забезпечення надання якісних освітніх послуг шляхом формування внутрішньої системи забезпечення якості;
4) підготовка кадрів з фаховою передвищою освітою для потреб економіки та суспільства, забезпечення якості фахової передвищої освіти та ін.
Форми організації освітнього процесу: інституційна (очна (денна, дистанційна) - змішаний формат

Сайт: https://www.rv-it.college/

Поділитися проектом