РДГУ/RSUH

Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ) – один з найвідоміших вищих навчальних закладів Рівненщини, який 75 років творить свою історію. Змінювалися часи, а він завжди залишався дієвим осередком науки та культури Поліського краю.

У своєму становленні й розвитку РДГУ пройшов декілька етапів. Свою історію він веде від створеного в передвоєнному 1940 році першого в області вищого навчального закладу – Ровенського державного учительського інституту (1940–1953 рр.). В 1953 році він був реорганізований у Ровенський державний педагогічний інститут, якому у 1967 році було надано ім’я Д. З. Мануїльського (до 1992 року).

Паралельно творив свою історію Ровенський державний інститут культури, який був створений на базі Ровенського культурно-освітнього факультету Київського державного інституту культури ім. О. Корнійчука ще у 1970 році, а своє самостійне існування розпочав у 1979 році.

Проголошення незалежності України відкрило новий етап національної історії та культури. В небуття відходили символи радянського періоду. Відповідно до вимог часу навчальні заклади отримали назви – Рівненський державний педагогічний інститут та Рівненський державний інститут культури.

За роки свого існування вищі навчальні заклади формувалися як освітні і просвітницькі осередки національного та духовного відродження.

У 1998 році був створений Рівненський державний гуманітарний університет (Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення Рівненського державного гуманітарного університету» від 14 грудня 1998 року за № 1973 та Наказу Міністерства освіти України від 14 січня 1999 року за № 15(14). Він став спадкоємцем Рівненського державного педагогічного інституту та Рівненського державного інституту культури, увібравши кращі науково-освітні та духовно-культурні традиції і здобутки цих навчальних закладів.

Рівненський державний гуманітарний університет – центр вищої гуманітарної освіти, науки, мистецтва і культури Рівненщини, перший навчальний заклад такого типу в Україні. Він сприяє розвитку духовності, регіональної самобутності, національної культури і мистецтва, утверджує Рівне як місто університетське, наукове, розширюючи його міжнародні зв’язки.

РДГУ по праву пишається своїм професорсько-викладацьким колективом, в якому поєднується багатолітній досвід і амбітна молодість. Чимало науково-педагогічних працівників горді тому, що є його випускниками, постійно підтримують університетські традиції, що сповнюють життя колективу яскравим, корисним і, водночас, незабутнім змістом.

Університет увійшов у третє тисячоліття з чіткими планами та намірами: зберігати традиції національної освіти, примножувати багаторічний досвід та інтегруватися в європейський і світовий освітній простір. Освітньо-наукову діяльність здійснюють 45 докторів наук та професорів, 358 кандидатів наук, доцентів, серед яких 32 заслужені працівники у галузі освіти, культури, мистецтва, науки і техніки, фізичної культури і спорту. В університеті діють наукові школи, спрямовані на розв’язання актуальних проблем науки і практики, видаються наукові фахові видання (у тому числі, що індексуються у міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus») з історичних, психологічних, педагогічних, мистецтвознавчих, культурологічних, філософських галузей науки. Високий рівень наукової діяльності РДГУ є невід’ємною складовою і гарантією якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

До послуг студентів – 4 навчальні корпуси, 7 гуртожитків, кафе, спортивна та тренажерна зали, актові зали, хореографічні класи, медичні пункти. Студенти мають змогу виявити активність через участь у самоврядуванні, наукових гуртках, клубах за інтересами, благодійних та волонтерських організаціях, спортивних секціях, професійних спортивних командах.

Сьогодні РДГУ – потужний навчально-педагогічний комплекс з розгалуженою структурою. До його складу входять: Інститут психології та педагогіки, Інститут мистецтв, Сарненський педагогічний коледж, Дубенський педагогічний коледж, Рівненське музичне училище та Дубенське училище культури.

Поділитися проектом