​ВСП "Рівненський коледж НУБіП України"


ВСП "Рівненський коледж НУБіП України"

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 16 «Про реорганізацію Рівненського державного аграрного коледжу» навчальний заклад став структурним підрозділом НУБіПУ і з 01.10.2016 змінив назву на Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».

За понад піввікову історію змінювались назви навчального закладу, покоління викладачів та студентів, але незмінним залишався його високий інноваційний потенціал та рівень освітніх послуг. Про це свідчать матеріали музею історії коледжу.

Сьогодні Рівненський коледж НУБіП України – це сучасний навчальний заклад, в якому навчається понад 1400 студентів денної та заочної форми навчання. Вони здобувають освіту за сучасними спеціальностями. ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» функціонує відповідно до Положення про ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» від 16.03.2016 року.

Коледж здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» із загальним ліцензованим обсягом 750 осіб, в тому числі: денної форми навчання – 475, заочної форми навчання – 275 за такими спеціальностями.

Відповідно до наказу МОН від 19.09.2017 № 199-л «Про ліцензування освітньої діяльності» видано ліцензії на освітню діяльність ВСП «РК НУБіП України» за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, про що засвідчує протокол від 19.09.2017 № 69/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України.

Коледж має достатню навчально-матеріально базу для ефективної освітньої підготовки та забезпечує її вдосконалення, а соціально-побутові умови проживання в гуртожитку відповідають встановленим нормам.

Будівлі коледжу відповідають нормам санітарно-технічного стану приміщень, про що свідчать записи у санітарно-технічному паспорті.

Рівненський коледж має 50 навчальних кабінетів, з них три лекційні аудиторії на 100 місць; 13 комп’ютерних кабінетів, що містять 281 комп’ютер, які об’єднані у Комп’ютерно-інформаційний центр і використовуються у підготовці молодших спеціалістів всіх спеціальностей.

До складу Бібліотечно-інформаційного центру входить бібліотека з читальною залою на 150 місць, медіа-зала, актова зала на 250 місць.

Заклад має дві спортивні зали, одну тренажерну залу, один спортивний майданчик.

За рік повністю оновлено два комп’ютерних класи для спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», обладнано мультимедійною технікою – чотири аудиторії.

Поділитися проектом